Home » Slani recepti » Ručak na brzinu: Zapečena tun­je­vi­na sa ma­ka­ro­nama

Ručak na brzinu: Zapečena tun­je­vi­na sa ma­ka­ro­nama

 

Lagan i jednostavan obrok, koji sadrži namirnice različitih grupa – testeninu, ribu, sir i povrće!

Po­treb­no je:

– pakovanje ma­ka­ro­na

– kon­zerv­a tun­je­vi­ne

– 400 g pa­ra­daj­za isečenog na tan­ke ploške

– ma­la ti­kvi­ca, isečena na kriške

– 2 pa­pri­ke, isečene na koc­ki­ce

– gla­vi­ca cr­nog lu­ka, isit­nje­na

– čen be­log lu­ka, isit­njen

– ma­lo ren­da­nog si­ra

– kašika ma­sli­no­vog ul­ja

Priprema

1. Pro­pržiti cr­ni i be­li luk na ma­sli­no­vom ul­ju. Do­da­ti osta­lo po­vrće i din­sta­ti još 15 mi­nu­ta.

2. Za to vre­me sku­va­ti ma­ka­ro­ne, oce­di­ti, po­mešati sa tun­je­vi­nom i po­vrćem.

3. Si­pa­ti u va­tro­stal­nu po­su­du, po­su­ti ren­da­nim si­rom i za­peći u rer­ni oko 15 mi­nu­ta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

error: Zaštićen sadržaj. Zabranjeno kopiranje!